Mục tiêu khóa học: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp học viên đạt được điểm số mong muốn, thông qua:

– Cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về TOEIC

– Hướng dẫn và giúp học viên thực tập trên đề thi thực tế hàng ngày

– Nâng cao khả năng phân tích về các bẫy trong mỗi chủ đề

Môn học Lớp học Mô tả
TOEIC READING 1 Lớp 1:1 Phát triển khả năng đọc thông qua kỹ năng scanning và skimming
TOEIC READING 2
TOEIC LISTENING 1 Phát triển kỹ năng nghe thông qua việc thực hành liên tục
TOEIC LISTENING 2
TOEIC SPEAKING Phát triển kỹ năng nói thông qua việc trả lời các mẫu câu hỏi khác nhau
TOEIC GRAMMAR Lớp nhóm Học các cấu trúc ngữ pháp và áp dụng vào các ngữ cảnh khác nhau
TOEIC VOCABULARY Học các từ vựng, thành ngữ hữu ích trong TOEIC