Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong giao tiếp và phỏng vấn thực tế thông qua các mục tiêu cụ thể sau đây:

– Cung cấp cho học viên các kỹ năng nói, viết và từ vựng thông dụng trong cuộc sống

– Hướng dẫn và thực hành các cuộc phỏng vấn mô phỏng thực tế

– Hình thành và phát triển sự tự tin để học viên tìm kiếm việc làm trong môi trường quốc tế

Học viên cần đạt trình độ C+ hoặc cao hơn

Môn học Lớp học Mô tả
SP1
(Pattern and Opinion)
Lớp 1:1 Học viên được khuyến khích thể hiện ý kiến về một cách lưu loát và hệ thống.
Ngoài ra, học viên cũng sẽ học những cách tiếp cận khác nhau trong việc trả lời các câu hỏi liên quan
SP2
(Interview)
Môn học nhằm giúp học viên chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc ở nước ngoài. Học viên sẽ được học các kỹ thuật trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến cũng như liên quan trực tiếp đến công việc chuyên môn
Reading
(Printed Materials)
Học viên được tiếp xúc với các tài liệu khác nhau như tin tức, tạp chí và bài báo. Điều này giúp học viên có cái nhìn rõ nét về sự khác biệt trong văn hoá và lối sống ở các quốc gia trên thế giới
Business Writing
(Correspondence)
Học viên sẽ được làm quen với các văn bản phổ biến trong kinh doanh. Học viên sẽ học các mẫu văn bản cũng như lựa chọn từ ngữ, ngữ pháp thích hợp cho các loại thư thương mại khác nhau
Business Vocabulary Môn học nhằm giúp học viên làm quen với các thuật ngữ chuyên môn được sử dụng trong thế giới kinh doanh
Listening Lớp nhóm Học viên sẽ được nghe các đoạn hội thoại với những ngữ điệu khác nhau để dễ dàng hoà nhập với cuộc sống ở nước ngoài. Ngoài ra, học viên cũng sẽ học cách chọn lọc và nắm bắt nội dung chính của đoạn hội thoại được nghe
Grammar Môn học nhằm giúp học viên làm quen với các khái niệm ngữ pháp khác nhau và áp dụng trong thực tế