TRƯỜNG ANH NGỮ GITC

Tổng quan
Lịch sử

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Khoá học
Giờ học thường lệ
4 tiết lớp 1:1 + 2 tiết nhóm nhỏ + 2 tiết nhóm lớn
Lớp đặc biệt
Lớp học nhóm
Chiều thứ sáu 13:00~17:00
Sáng thứ bảy 8:50~12:00
Giờ học thường lệ
4 tiết lớp 1:1 + 2 tiết nhóm nhỏ + 2 tiết nhóm lớn
Lớp đặc biệt
Lớp học nhóm
Chiều thứ sáu 13:00~17:00
Sáng thứ bảy 8:50~12:00
Giờ học thường lệ
4 tiết lớp 1:1 + 2 tiết nhóm nhỏ + 2 tiết nhóm lớn
Lớp đặc biệt
Sáng thứ bảy 8:50~12:00

CHI PHÍ HỌC

* Original ESL

Loại phòng 4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần
Phòng đôi 1,610 3,220 4,830 6,440 8,050 9,660
Phòng ba 1,410 2,820 4,230 5,640 7,050 8,460
Phòng bốn 1,260 2,520 3,780 5,040 6,300 7,560
Phòng sáu 1,190 2,380 3,570 4,760 5,950 7,140


* POWER SPEAKING/ PRE-IELTS/ Original IELTS/ PRE-TOEIC/ Original TOEIC

Loại phòng 4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần
Phòng đôi 1,690 3,380 5,070 6,760 8,450 10,140
Phòng ba 1,490 2,980 4,470 5,960 7,450 8,940
Phòng bốn 1,340 2,680 4,020 5,360 6,700 8,040
Phòng sáu 1,270 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620


* IELTS Guarantee/ TOEIC Guarantee

Loại phòng 4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần
Phòng đôi 1,790 3,580 5,370 7,160 8,950 10,740
Phòng ba 1,590 3,180 4,770 6,360 7,950 9,540
Phòng bốn 1,440 2,880 4,320 5,760 7,200 8,640
Phòng sáu 1,370 2,740 4,110 5,480 6,850 8,220

 

* ESL ALL 1:1

Loại phòng 4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần
Phòng đôi 1,790 3,580 5,370 7,160 8,950 10,740
Phòng ba 1,590 3,180 4,770 6,360 7,950 9,540
Phòng bốn 1,440 2,880 4,320 5,760 7,200 8,640
Phòng sáu 1,370 2,740 4,110 5,480 6,850 8,220


✅ Phí đăng ký:
$150

Chương trình khuyến mãi áp dụng

Nhập học từ: 12/08/2019 – 15/12/2019
Đăng ký trước: 15/12/2019
12 tuần tặng 2 tuần
16 tuần tặng 3 tuần
20 tuần tặng 4 tuần
24 tuần tặng 5 tuần Áp
* Áp dụng với tất cả các loại phòng


CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG

Loại chi phí Chi tiết
SSP
6,000 PHP
ACR I-Card
3,000 PHP
Gia hạn visa
5-8 tuần: 3,140 PHP
9-12 tuần: 7,550 PHP
13-16 tuần: 9,990 PHP
17-20 tuần: 12,430 PHP
21-24 tuần: 14,870 PHP
Tiền cọc KTX
2,000 PHP. Hoàn trả khi check-out.
Tài liệu học tập
150-250 PHP/quyển
Giá thay đổi phụ thuộc vào khoá học và level của học viên.
Thẻ học viên
300 PHP (Sử dụng các dịch vụ trong trường)
Điện + Nước
Nước: 700 PHP/4 tuần
Tính theo lượng tiêu thụ thực tế. 13 PHP/kw.
Giặt ủi
50 PHP/lần giặt, 50 PHP/lần sấy (tối đa cho 9 kg quần áo)
Phí cơ sở
1,800 peso (Chi trả mỗi 4 tuần)
Pick up
$50
Phí ở lại thêm
1,000 PHP (học viên được phép ở lại thêm tại trường tối đa 3 ngày sau khi tốt nghiệp. Phí 1,500 PHP đã bao gồm bữa ăn)

 

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ
THÔNG TIN
TRƯỜNG ANH NGỮ GITC

Khóa học:

Thời gian học:

Loại phòng:

Đăng ký tư vấn
Hotline: 091 181 8855