Để kết nối học viên giữa các nước thì tùy mỗi trường sẽ có những hoạt động khác nhau để kết nối như: Welcome Party, các cuộc thi học thuật tổ chức vào cuối tuần, các tour du lịch do trường tổ chức, Lễ tốt nghiệp, hoạt động trong lớp học nhóm…

Tất cả những hoạt động của trường đều rất bổ ích, đặc biệt là môi trường tốt để bạn thực hành kĩ năng nói của mình, rèn luyện sự tự tin khi sinh hoạt ở môi trường tập thể. Các hoạt động đều không bắt buộc nhưng bạn nên tham gia đầy đủ, qua đó bạn sẽ có thêm rất nhiều bạn bè quốc tế.