KHOÁ FAMILY

Khoá học dành cho gia đình (Family Plan).

Giáo viên dạy trẻ em sẽ sử dụng phương pháp phù hợp để khơi gợi sự chú ý, kích thích trí tò mò của trẻ.

Lịch học của phụ huynh cùng thời gian với con.

Lớp học của phụ huynh sẽ cùng hoặc gần với lớp học của con.

Chương trình học (ngày) Thời gian Giáo trình
Trẻ từ 5 tuổi: 6 lớp 1:1

Phụ huynh: 6 lớp 1:1

Từ 1 đến 48 tuần

Talking Time

Smart English

Smart Starter

Good English

Magic Phonics


Thời gian học của phụ huynh và các con như nhau.

Gia đình có thể lựa chọn học cùng nhau.