Khóa học Business English được thiết kế cho những học viên chuẩn bị tìm việc làm, cần thăng tiến trong công việc hoặc thi tuyển sinh đại học. Khóa học giúp nâng cao vốn từ vựng, cải thiện các kỹ năng viết, nghe và đọc chính tả, trình bày và tiếng Anh tổng quát. Khóa học giúp học viên giao tiếp rõ ràng và tự tin bằng tiếng Anh, thuận lợi có một công việc mới, hoặc thăng tiến trong nghề nghiệp.

Chủ đề Business English cho người chưa đi làm Business English cho người đã đi làm
Đối tượng Sinh viên, Người đang tìm việc Nhân viên, Chủ doanh nghiệp
Trình độ Low Intermediate Intermediate
Đánh giá Certified test Scores, Online Assessment
Môn học
Viết Resume
Thảo luận nhóm
Thuyết trình và Phỏng vấn
Chuẩn bị thuyết trình
Soạn báo cáo
Soạn tài liệu
Ghi nhớ thuật ngữ kỹ thuật
Soạn báo cáo
Thảo luận nhóm
Truyền thông kinh doanh
Cuộc họp kinh doanh
Thuyết trình
Đặc điểm Là khóa học dự bị về việc làm và kỳ thi tuyển sinh đại học Hướng đến cải thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả tăng cường sự tự tin trong môi trường công sở.