TOEIC/TOEFL/IELTS

Khóa học được xây dựng cho các học viên muốn tập trung tối đa với các kỳ thi học thuật lấy chứng chỉ quốc tế. Trong khóa học này, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc nhằm cải thiện và rèn luyện các kỹ năng cần thiết Nghe/Nói/Đọc/Viết/Phát Âm cùng phương pháp giảng dạy học thuật lâu đời từ các giáo viên.

Cấu trúc lớp học

– Lớp 1:1 (4 giờ): Reading, Speaking, Listening, Writing

– Lớp 1:4 (3 giờ)

▪️ IELTS: Discussion, Listening, Pronunciation

▪️ TOEIC/TOEFL: Discussion, Multi-Media, Business English

– Lớp đặc biệt (3 giờ): Vocabulary, Grammar, Listening

IELTS đảm bảo

Tương tự như lớp học IELTS bình thường, khóa học IELTS đảm bảo điểm số đầu ra tùy theo mức điểm đầu vào tương ứng. 

IELTS Listening: Học viên sẽ được học những kiến thức cần thiết về kỹ năng Nghe trong IELTS, tìm hiểu cách luyện nghe trong IELTS như thế nào và cách lấy được điểm số trong kỳ thi và thấy được sự hữu dụng trong việc luyện tập các cách thức cũng như giải pháp để cải thiện kỹ năng này.

IELTS Reading: Bạn sẽ được học tất cả các kiến thức về kỹ năng Đọc trong IELTS. Bạn cũng sẽ thấy được sự sắp xếp và đánh dấu giữa các bài Đọc cũng như các cách thức khác nhau để hoàn thành bài Đọc trong các kỳ thi IELTS. 

IELTS Writing: Bạn sẽ được học tất cả các kiến thức cần thiết về kỹ năng Viết trong IELTS như là:

+ IELTS Writing topics

+ Useful IELTS Writing lessons and tips and IELTS Writing technical.

IELTS Speaking: Bạn sẽ được học tất cả các kiển thức cần thiết về kỹ năng Nói trong IELTS. Bạn cũng sẽ được học đầy đủ các cách để diễn giải cũng như làm thế nào để luyện nói, phát âm và cách thức để hoàn thành tốt phần thi Nói trong IELTS.

Điểm mục tiêu 5.5 score guarantee 6.0 score guarantee 6.5 score guarantee
Đầu vào 4.0 5.0 6.0
Lợi ích Nếu học viên không đạt được điểm số mong muốn ở bài thi chính thức, học viên sẽ được miễn chi phí học phí trong các tuần tiếp theo (không bao gồm chi phí ăn ở và chi phí địa phương).
Thời gian học 12 tuần
Điều kiện
Điểm số sẽ không được đảm bảo nếu học viên vắng quá số buổi học quy định (95%).
Học viên bắt buộc phải tham gia tất cả các kỳ kiểm tra của trường (Daily Test, Mock Test, Monthly Test, Final Test).
Nếu học viên thay đổi chương trình học cũng như lộ trình luyện tập thì điểm số sẽ không được đảm bảo.
Khi học viên nhận được hai lần kết quả điểm số Mock Test thấp hơn các quả Mock Test trước đó thì điểm số sẽ không được đảm bảo.
Học viên phải tuân thủ các quy định cũng như các quy tắc học tập của học viện và giáo viên.