Khóa học ESL là một khóa học cho tất cả học viên, từ vỡ lòng đến nâng cao, trong đó bao gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ Pháp, Thảo luận và Phát âm. Mỗi chủ đề học đều liên quan đến thực tế và phù hợp với từng đối tượng học tập nên học viên có thể đạt được mục tiêu học tập và nâng cao kỹ năng của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, giáo viên được phân công mỗi giờ cho mỗi lớp để tối đa việc học tập.

Cấu trúc khóa học

◾ Lớp 1:1 (3 giờ): Speaking, Writing, Reading

◾ Lớp 1:4 (3 giờ): Listening, Writing, Reading

◾ Lớp buổi tối (3 giờ): Grammar, Pronunciation, Voca Test

Ba giờ học cho các lớp học tự chọn

◾ Học viên có các lớp học tự chọn cũng như các giờ tự học

◾ Tùy thuộc vào các chủ đề quan tâm, một chủ đề học tập sẽ được sắp xếp cho ít nhất 3 học viên tham gia

◾ Các chủ đề học quan tâm: phương pháp Callan, Phỏng vấn việc làm, Ngữ pháp, Viết bài luận…

Tương tác giữa các lớp học

◾ Các khóa học tiếng Anh tập trung vào việc cải thiện sự tự tin của bạn trong việc nói tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp của bạn thông qua các cuộc thảo luận. Các lớp học nhóm sẽ được dựa trên cấu trúc tập trung theo trọng tâm của mỗi học viên.

◾ 3 giờ học nhóm 1:4 mỗi ngày bao gồm các chủ đề: thảo luận nhóm, TED, Picture Description và nhiều hơn nữa.