Là hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế nhằm đánh giá khả năng sử dụng 4 kỹ năng chính trong tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết. Không có khái niệm thi trượt trong IELTS. Điểm của 4 kỹ năng cộng lại và tính trung bình thành kết chung. Hơn 9,000 tổ chức chấp nhận kết quả IELTS, công nhận nó như là một chỉ số an toàn, hợp lệ và đáng tin cậy của khả năng thực tế trong cuộc sống giao tiếp bằng tiếng Anh cho các mục đích giáo dục, nhập cư và đăng ký nghề nghiệp.

INTENSIVE IELTS (6 giờ 1:1, 1 giờ nhóm)

Loại lớp Số giờ Môn học
Lớp 1:1 6h Speaking, Reading, Writing, Listening, Grammar
Lớp group 1h Listening Review (Wed, Fri)
Vocaluary Test 1h IELTS Vocabulary
Listening Test 1h Tue, Thu


Học viên có bài mock test hàng tuần (4 tiếng). Listening Test diễn ra tối thứ 3 và thứ 5, kết quả bài kiểm tra được review ở các lớp nhóm.

Đánh giá tiến bộ học viên hàng tháng.

Monday to Friday
1:1 IELTS Speaking (1 lớp)
1:1 IELTS Reading (1 lớp)
1:1 IELTS Listening (1 lớp)
1:1 IELTS Writing (2 lớp)
1:1 IELTS Grammar (1 lớp)
1:4 IELTS Group


TALK có nhiều năm kinh nghiệm về lớp học IELTS

Với đội ngũ giáo viên được đào tạo kỹ năng, giáo trình đa dạng, luôn cập nhật những bài thi IELTS mới nhất nhằm đảm bảo học viên đạt điểm cao trong các bài thi.

IELTS GUARANTEE

Loại lớp Số giờ
1:1 Class 5h Speaking, Reading, Writing, Listening, Grammar
1:1 Class (Giáo viên bản ngữ) 1h Speaking, Reading, Writing, Listening, Grammar
Group Class 1h Listening Review (Wed, Fri)
Vocabulary Test 1h IELTS Voca
Listening Test 1h Tue, Thu
Self-study 2h Mon, Wed, Fri


Khoá học 12 tuần

Học viên tham dự 95% số giờ học

Học viên không vi phạm nội quy

Học viên phải đủ điểm đầu vào

Học viên được tặng lệ phí thi IELTS 1 lần

Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
07:00 ~ 08:00 Mock Test Breakfast Free Time
08:00 ~ 08:50 IELTS Speaking
09:00 ~ 09:50 Break Time
10:00 ~ 10:50 IELTS Reading
11:00 ~ 11:50 IELTS Writing
11:50 ~ 12:50 Lunch Lunch 10:30 ~ 11:30
13:00 ~ 13:50 Review Break Time Group Class Break Time Group Class Free Time
14:00 ~ 14:50 IELTS Listening
15:00 ~ 15:50 Break Time
16:00 ~ 16:50 IELTS Writing
17:00 ~ 17:50 IELTS Grammar
18:00 ~ 18:50 Dinner Dinner
19:00 ~ 19:50 IELTS Vocabulary Test Free Time
20:00 ~ 20:50 Self-study Listening Test Self-study Listening Test Self-study
21:00 ~ 21:50