Junior Program – Family Camp

Mô tả chương trình

Học viên ở mọi trình độ (Sơ cấp – Cao cấp) đều có thể tham gia vào Chương trình này.

Bố mẹ và các bé sẽ cùng tham gia vào khóa học ESL tại HELP để phát triển các kỹ năng Tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết). Trong chương trình này, bố mẹ sẽ có 4 lớp học cá nhân 1-1 và các bé sẽ có 5 lớp học cá nhân 1-1. Bố mẹ sẽ cùng sinh hoạt và trực tiếp chăm sóc các bé trong thời gian học tập tại trường, qua đó định hướng và phát triển cả năng lực xã hội cho các bé trong môi trường quốc tế. Bố mẹ cũng có thể chuyển lớp học cá nhân 1-1 của mình cho các bé để tăng thời gian tiếp xúc với Tiếng Anh.

Bố mé và các bé sẽ được học tập Tiếng Anh với sự tương tác cao thông qua các hoạt động trong lớp học. Tất cả các học viên được yêu cầu vận dụng tiếng Anh trong mọi tình huống để có thể phát triển và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Giáo trình học tập của các bé sẽ được tùy biến theo trình độ của các bé.

Thông tin Lớp học cho bố mẹ Lớp học cho bé
Phương án 1
Lớp học cho bé
Phương án 2
Khóa học Lớp học cá nhân (4 giờ) Lớp học cá nhân (5 giờ) Lớp học cá nhân (5 lớp)
Bữa phụ
Lớp học buổi tối (Sau 7h) (2 lớp)


※ Khi các bé có thời gian trống, bố mẹ phải để ý và quản lý các bé.

※ Nếu bố mẹ không muốn dành nhiều thời gian để quản lý các bé, bố mẹ nên lựa chọn Phương án 2.