Khóa học TOEIC dành cho học viên tập trung chủ yếu vào việc rèn luyện kỹ năng tiếng Anh chuẩn bị cho môi trường làm việc chuyên nghiệp. TOEIC là điều kiện để sát hạch tuyển dụng đầu vào cũng như xét tăng lương thưởng, bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn cho cán bộ công nhân viên. Vì vậy, TOEIC là 1 chứng chỉ vô cùng quan trọng để chứng tỏ năng lực tiếng Anh và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp trong gần như tất cả các ngành nghề.

Đến với khóa học TOEIC, học viên phải có điểm đầu vào từ 400 trở lên.

Mỗi ngày học viên có 8 tiết học, mỗi tiết học kéo dài 50 phút bao gồm 4 tiết học TOEIC 1:1 (nghe, nói, đọc, viết) + 3 tiết học nhóm (một lớp TOEIC 1:4 và một lớp ESL 1:4 và một lớp 1:8) và 1 tiết học tùy chọn.

Chương trình học

Lớp Chương trình
Lớp 1:1 4 lớp: TOEIC R – L – G / W – S
Lớp 1:4 2 lớp: TOEIC GR – S/L
Lớp 1:8 1 lớp (pattern/ native)
Lớp tự chọn Premium class/Library
2.5h tự học + kiểm tra 30′ mỗi ngày
G = R = đọc ngữ pháp, L = S = nghe nói, W = viết
Điểm: TOEIC 400 trở lên


Thời gian học

Sáng
8:00 – 8:50 1:1 TOEIC R
9:00 – 9:50 1:8 Pattern / Native
10:00 – 10:50 1:1 TOEIC L
11:00 – 11:50 1:1 TOEIC G/W
Chiều
13:00 – 13:50 1:1 TOEIC S
14:00 – 14:50 1:4 TOEIC RL
15:00 – 15:50 1:4 TOEIC S/L
16:00 – 16:50 Tự học
17:00 – 17:50 Premium class/Library
Tối
19:00 – 21:30
Fella1: Không bắt buộc
Fella2: Tự học và kiểm tra
21:30 – 22:00