Chương trình TOEIC Đảm bảo giảng dạy các kỹ năng và chiến lược mà học viên cần có để nâng cao điểm thi TOEIC. Khóa học đảm bảo học viên phát triển tất cả các kỹ năng nghe và đọc, kiến thức ngữ pháp và từ vựng cần thiết để làm bài kiểm tra và đạt được điểm số được đảm bảo.

Chương trình này tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh chuyên nghiệp và cung cấp các chiến lược làm bài kiểm tra TOEIC độc quyền của trường ZA nhằm làm nổi bật các kỹ năng cần thiết để trả lời các câu hỏi một cách hiệu quả. Học viên sẽ được thực hành với các mẫu câu hỏi rộng rãi và các bài kiểm tra mô phỏng đầy đủ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Bài Test TOEIC đầu vào được thực hiện vào ngày đầu tiên học viên nhập học.

Bài kiểm tra và bài tập về nhà hàng ngày: Phân tích điểm mạnh và điểm yếu để tìm ra phương pháp dạy.

Mock Test được thực hiện vào thứ 6 tuần thứ 4 mỗi tháng. Kết quả dùng để đánh giá hiệu quả học tập trong tháng.

4 lớp 1:1 luyện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết; mỗi lớp 50 phút
2 lớp nhóm luyện làm bài thi, tổng 100 phút
1 lớp nhóm luyện Từ vựng – 50 phút

1 lớp nhóm luyện Ngữ pháp – 50 phút

NỘI DUNG LỚP HỌC

TÊN LỚP HỌC TRỌNG TÂM MÔ TẢ GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH
1:1 Listening 1A Listening Part 1-2 Photographs và
Question-Response
1 giảng viên phụ
trách 2 lớp
1:1 Listening 1B Listening Part 3-3 Conversations và
Talks
1:1 Reading 1A Reading Part 5-6 Incomplete
sentences và Text
Completion
1 giảng viên phụ
trách 2 lớp
1:1 Reading 1B Reading Part 7 Reading
Comprehension
Group Class 1 TOEIC Simulation
Test Listening
Listening Parts 1-4
full practice
Teacher Ciara
Group Class 2 TOEIC Simulation
Test Listening
Listening Parts 1-4
full practice
Teacher Ciara
Group Class 3 TOEIC Grammar Grammar lessons Teacher Arlene
Group Class 4 TOEIC Vocabulary
Enhancement
Contextual study
of vocabulary


Teacher Andrew
TOEIC Speech
class
Study of intonation, stress, difference
between sounds, and liaisons to improve
listening skills
1:1 Teacher

 

ĐIỂM ĐẢM BẢO

ĐIỂM ĐẦU VÀO GUARANTEE SAU 12 TUẦN
Dưới 300 4 tuần General ESL Course hoặc TOEIC Regular
300 500
400 600
500 700
600 750
700 850
800 900

 

Số giờ lên lớp: Học viên được yêu cầu duy trì tối thiểu 95% tổng thời lượng học trong 12 tuần. Trong các trường hợp vắng do bệnh, cần có giấy khám của bệnh viện để cân nhắc số lớp học bị tính vắng.

Thái độ học tập: Học viên duy trì thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ nội quy của lớp học, hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của giảng viên trên lớp và làm bài tập về nhà hàng ngày. Nhiều hơn 3 lần học viên không hoàn thành yêu cầu của giảng viên sẽ bị tính là vi phạm nội quy, học viên sẽ nhận 1 cảnh cáo.

Chấp hành luật lệ: Học viên khóa TOEIC được khuyến khích chuyên tâm vào việc học nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Học viên nếu vi phạm nội quy của nhà trường và nhận Warning thứ 2 sẽ bị hủy khóa học đảm bảo. Chương trình học của học viên sẽ tự động chuyển thành khóa TOEIC bình thường, không đảm bảo đầu ra. Ngoài ra, học viên cũng sẽ không được nhận giấy chứng nhận do trường Đại học Visayas cấp.

Kiểm tra TOEIC hàng tháng: Học viên tham gia đầy đủ tất cả các bài kiểm tra đánh giá của nhà trường. Điểm bài thi lần sau phải cao hơn bài trước ít nhất 70 điểm. Nếu liên tiếp 2 bài kiểm tra hàng tháng không đạt yêu cầu, khóa học đảm bảo sẽ bị hủy.

Tham gia Lớp tự học bắt buộc: Mỗi tuần có 3 lớp tự hoọc bắt buộc (Thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm), từ 19:00 – 21:00. Những bài tập được giao phải được nộp lại cho văn phòng mỗi ngày.

Bài thi chính thức ở Philippines: Học viên hoàn thành 12 tuần học theo yêu cầu của nhà trường sẽ được nhận một lần thi TOEIC chính thức ở Philippines với điều kiện không quy phạm bất kỳ nội quy nào. Nếu không đạt yêu cầu, học viên sẽ không được nhận chi phí cho lần thi.

Trong trường hợp học viên không đạt được điểm số đảm bảo trong 12 tuần học, trường ZA cung cấp thêm 4 tuần học miễn phí cho học viên tiếp tục rèn luyện các kỹ năng. Lưu ý rằng chỉ học phí được trường chi trả, phí ăn ở ký túc xá và chi phí địa phương học viên tự túc.