KHÓA HỌC ESL

Khóa học gồm 6 lớp học 1:1 và 2 lớp học nhóm.

Chương trình này là nền tảng quan trọng của các khoá học nâng cao khác tại WALES.

Các lớp học được nghiên cứu thiết kế nhằm giúp học viên nắm được những khái niệm cơ bản trong việc sử dụng tiếng Anh.

Củng cố kiến thức trước khi tham gia các chương trình đào tạo khác tại trường.

Chương trình gồm 9 cấp độ khác nhau từ cấp độ D đến S.

ESL FLEXIBLE

Khóa học gồm 5 lớp học 1:1

Môn học Mô tả
Reading and Vocabulary Học viên sẽ được học từ vựng theo chủ để nhằm giúp các bạn mở rộng vốn từ cũng như hiểu rõ nội dung của các văn bản.
Speaking Mục tiêu chính của môn học này nhằm giúp học viên tự tin trong giao tiếp. Các bạn sẽ được hướng dẫn cách diễn đạt ý tưởng và phát âm chính xác.
Discussion Khuyến khích học viên thể hiện ý kiến cá nhân về một chủ đề nhất định, giúp học viên phát triển thêm kiến thức cá nhân.
Writing and Grammar Học viên sẽ được cung cấp các quy tắc văn phạm hữu ích trong văn nói và văn viết. Bên cạnh đó, học viên cũng được hướng dẫn cách việt một bài luận rõ ràng và mạch lạc.
Listening Môn học nhằm giúp học viên làm quen và phát triển kỹ năng nghe tiếng Anh với nhiều nội dung và ngữ điệu khác nhau.


ESL PLUS

Khóa học gồm 8 lớp học 1:1

Môn học Mô tả
Speaking Môn học giúp học viên sử dụng từ vựng, thành ngữ và cấu trúc ngữ pháp một cách phù hợp và chính xác trong quá trình giao tiếp.
Reading Môn học giúp học viên hình thành kỹ năng đọc hiệu quả. Môn học tập trung vào phát triển kỹ năng đọc hiểu, cải thiện tốc độc đọc cũng như mở rộng vốn từ vựng cần thiết
Writing Mục tiêu của môn học nhằm giúp học viên sử dụng văn viết hiệu quả. Môn học tập trung vào cấu trực câu, cách tổ chức đoạn văn cũng như các kiến thức ngữ pháp. Họ viên được tiếp cận và làm quen với quá trình viết một bài luận hoàn chính.
Grammar Giúp học viên hiểu rõ các quy tắc ngữ pháp và áp dụng vào thực tế một cách phù hợp.
Vocabulary Củng cố và phát triển từ vựng, thành ngữ thông dụng cho học viên.
Pronunciation Môn học được thiết kế nhằm giúp học sinh làm quen và phát âm tiếng Anh chuẩn xác.
Listening (Group Class) Phát triển kỹ năng nghe và đưa ra câu trả lời phù hợp với từng ngữ cảnh giao tiếp cụ thể. Môn học cũng giúp học viên hiểu và thảo luận được thông tin từ đoạn hội thoại được nghe cũng như từ người đối diện.
Discussion (Group Class) Giúp học viên giao tiếp, thuyết trình hiệu quả bằng những lập luận chặt chẽ và ví dụ cụ thể. Học viên truyền đạt ý tưởng rõ ràng với cách phát âm chuẩn giúp người đối diện dễ dàng nắm bắt ý tưởng.