KHÓA HỌC GIA ĐÌNH – FAMILY PROGRAM

– Trẻ em và Ba mẹ có lịch học và chương trình học khác nhau để giúp học viên có thể tận dụng tối đa hiệu quả thời gian học tập tại IMS.

– Trẻ em và Ba mẹ có thể có thời gian rảnh rỗi sau các lớp học chính bắt buộc

– Mỗi gia đình có thể chọn ở tại ký túc xá của IMS, hoặc ở căn hộ/ khách sạn bên ngoài.

– Ngoài ra còn có nhiều lợi ích khác dành cho những học viên mong muốn đăng ký học chương trình quốc tế của IMS.

– IMS có phòng chơi cho trẻ em trong khuôn viên trường.

Lịch học cho trẻ em
– 7 lớp học/ngày ( 4 lớp học 1:1, 3 lớp học nhóm).
– Lớp học buổi tối (tự chọn).
– Khóa học được thiết kế để cải thiện các kỹ năng cần thiết trong tiếng Anh (Nói, Viết, Đọc, Nghe, Ngữ pháp, Từ vựng, Phát âm.
Lịch học cho người lớn
– 4 lớp học/ngày (3 lớp học 1:1 và 1 lớp học nhóm)
– Trước hoặc sau lớp học chính bắt buộc học viên có thể ra ngoài campus có những hoạt động riêng.
– Nội dung giảng dạy về các kỹ năng tiếng Anh dùng trong giao tiếp hàng ngày được ưu tiên.


Thời khóa biểu

Thời gian Trẻ Em Người lớn
6:30 – 8:30 Ăn sáng
8:30 – 9:15 Lớp 1:1 Speaking Lớp 1:1 Speaking
9:25 – 10:10 Lớp 1:1 Vocabulary Lớp 1:1 Reading
10:20 – 11:05 Lớp 1:1 Grammar Lớp 1:1 Vocabulary
11:15 – 12:00 Lớp 1:1 Reading Lớp nhóm Conversation
12:00 – 13:00 Ăn trưa
13:00 – 13:45
Lớp nhóm
(Native Speaker)
Speaking Free Time
13:55 – 14:40 Lớp nhóm Vocabulary
14:50 – 15:35 Lớp nhóm Grammar
15:45 – 16:30 Free Time
16:40 – 17:25

 

Lớp học buổi tối (19:00 – 20:50) không bắt buộc, học viên có thể lựa chọn hoặc không chọn.

* Thời khóa biểu được xây dựng khi học viên đến học tại IMS.