KHÓA HỌC TOEIC

Lớp học TOEIC được thiết kế dành cho các đối tượng tập trung ôn thi lấy chứng chỉ TOEIC

– Đội ngủ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy TOEIC và nắm bắt các xu hướng ra đề thi.

– Chương trình học : 1 Lớp học buổi sáng + 9 lớp học chính + 2 lớp học buổi tối.

– Mục tiêu khóa học giúp sinh viên đạt được số điểm mục tiêu đề ra thông qua lịch học được thiết kế chặt chẽ và bài kiểm tra mosk test hằng tuần.

Ngày nhập học: thứ Hai hằng tuần

Thời lượng khóa học: Ít nhất 1 tuần

Độ tuổi: từ 15 tuổi trở lên

Thời gian mỗi lớp học: 45 phút/ tiết học

Lớp học: 1 Lớp học buổi sáng + 6 lớp 1:1 + 3 nhóm lớp + 2 lớp học buổi tối (Bắt buộc) => 12 lớp/ngày

* Khóa học dành cho học viên có trình độ từ Level 4 trở lên

Thời khóa biểu

Thời gian Lớp học Môn học
6:30 – 8:30 Ăn sáng
Lớp học buổi sáng 7:00 – 7:50 Lớp nhóm Multimedia
Lớp học 1 8:30 – 9:15 Lớp 1:1 TOEIC L/C 1 (Part 1, 2)
Lớp học 2 9:25 – 10:10 Lớp 1:1 TOEIC L/C 2 (Part 3, 4)
Lớp học 3 10:20 – 11:05 Lớp 1:1 TOEIC R/C 1 (Part 5, 6)
Lớp học 4 11:15 – 12:00 Lớp 1:1 TOEIC R/C 2 (Part 7)
12:00 – 13:00 Ăn trưa
Lớp học 5 13:00 – 13:45 Lớp 1:1 TOEIC Grammar
Lớp học 6 13:55 – 14:40 Lớp 1:1 TOEIC Vocabulary
Lớp học 7
14:50 – 15:35 Lớp nhóm (Elementary) * Combination A or B
Lớp học 8
15:45 – 16:30 Lớp nhóm (Elementary) TOEIC Listening Drills
Lớp học 9
16:40 – 17:25 Lớp nhóm TOEIC Reading
18:00 – 18:50 Ăn tối TOEIC English Pattern
Lớp buổi tối 19:00 – 20:50 TOEIC Exercise, and Review


Nội dung các môn học

Lớp học buổi sáng CNN, BBC, TED, Movie clips, Sitcom, Music
Lớp 1:1 TOEIC L/C 1 & 2, TOEIC R/C 1 & 2, TOEIC Grammar, TOEIC Vocabulary
Lớp nhóm TOEIC Listening Drills, TOEIC English Pattern * Combination A: Conversation, Discussion, Debating, Speech, Expression & Vocabulary * Combination B: Native English, Pronunciation, Essay
Lớp buổi tối TOEIC Exercise and Review


*
Thời khóa biểu có thể thay đổi.

* Học viên bắt buộc tham gia lớp học buổi tối.