KHÓA HỌC PRE-IELTS

– Dành cho học viên chưa có đủ trình độ tham gia chương trình IELTS ( Điểm số IELTS < 4.0)

– Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS

– Chương trình học: 1 lớp học buổi sáng + 9 lớp học chính + 2 lớp học buổi tối

– Chương trình được thiết kế để cung cấp các kiến thức về các kỹ năng Speaking và Writing trong IELTS, các lớp học ESL trong chương trình Pre-IELTS nhằm củng cố các kiến thức cơ bản cho học viên.

Ngày nhập học: Thứ Hai hằng tuần

Thời lượng khóa học: Ít nhất 1 tuần

Độ tuổi: từ 15 tuổi trở lên

Thời gian mỗi lớp học: 45 phút/ tiết học

Lớp học: 1 Lớp học buổi sáng + 9 lớp học chính + 2 Lớp học buổi tối( Bắt buộc) = 12 lớp/ngày

* Lớp nhóm (Giáo viên bản xứ) dành cho học viên có trình độ từ Level 3 trở lên.

* Khóa học này dành cho tất cả các đối tượng.

Thời khóa biểu

Thời gian Lớp học Môn học
6:30 – 8:30 Ăn sáng
Lớp học buổi sáng 7:00 – 7:50 Lớp nhóm Multimedia
Lớp học 1 8:30 – 9:15 Lớp 1:1 Power Speaking
Lớp học 2 9:25 – 10:10 Lớp 1:1 Comprehensive Reading
Lớp học 3 10:20 – 11:05 Lớp 1:1 Integrated Grammar
Lớp học 4 11:15 – 12:00 Lớp 1:1 Vocabulary & Idiom
  12:00 – 13:00 Ăn trưa
Lớp học 5 13:00 – 13:45 Lớp 1:1 Creative Writing
Lớp học 6 13:55 – 14:40 Lớp 1:1 *Combination A
Lớp học 7
14:50 – 15:35 Lớp nhóm (Elementary)
Lớp học 8
15:45 – 16:30 Lớp nhóm (Elementary) Combination B
Lớp học 9
16:40 – 17:25 Lớp nhóm Active Listening
  18:00 – 18:50 Ăn tối
Lớp buổi tối 19:00 – 20:50
Daily English, Listening & Writing
Intensive Speaking, Presentation
Interview Skills


Nội dung các môn học

Lớp học buổi sáng CNN, BBC, TED, Movie clips, Sitcom, Music
Lớp 1:1 Power Speaking, Comprehensive Reading, Integrated Grammar, Vocabulary & Idiom
Lớp nhóm Creative Writing, Active Listening * Combination A: Conversation, Discussion, Debating, Speech, Expression & Vocabulary * Combination B: Native English, Pronunciation, Essay
Lớp buổi tối Daily English, Listening & Writing, Intensive Speaking, Presentation, Interview Skills