KHÓA HỌC GENERAL/PREMIUM ESL

Khóa học này dành cho đối tượng muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp.

– Khóa học dành cho tất cả đối tượng từ cơ bản đến nâng cao về tất cả các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ pháp, Từ vựng và Phát âm

– Bài kiểm tra trình độ hàng tháng

– Chương trình học: 1 Lớp học buổi sáng + 8 lớp học chính + 2 lớp học tối

– Chương trình giúp học viên biết cách diễn đạt, sử dụng từ vựng và thành ngữ trong giao tiếp hàng ngày

– Các lớp học về ngữ pháp cơ bản và viết giúp củng cố các kiến thức cơ bản cho học viên

Ngày nhập học: Thứ hai hằng tuần

Thời lượng khóa học: Ít nhất 1 tuần

Độ tuổi: từ 15 trở lên

Thời gian mỗi lóp học:45 phút/ tiết học

Lớp học: 1 Lớp học buổi sáng + 8 Lớp học chính ( 4 lớp 1:1 + 4 lớp nhóm) + 2 lớp buổi tối = 11 lớp/ngày

* Lớp nhóm (Giáo viên bản ngữ): dành cho học viên có trình độ từ Level 3 trở lên.

* Khóa học này phù hợp cho bất kỳ đối tượng nào

Thời khóa biểu

Thời gian Lớp học Môn học
6:30 – 8:30 Ăn sáng
Lớp học buổi sáng 7:00 – 7:50 Lớp nhóm Multimedia
Lớp học 1 8:30 – 9:15 Lớp 1:1 Power Speaking
Lớp học 2 9:25 – 10:10 Lớp 1:1 Comprehensive Reading
Lớp học 3 10:20 – 11:05 Lớp 1:1 Integrated Grammar
Lớp học 4 11:15 – 12:00 Lớp 1:1 Vocabulary & Idiom
  12:00 – 13:00 Ăn trưa
Lớp học 5 13:00 – 13:45 Lớp 1:1 Creative Writing
Lớp học 6 13:55 – 14:40 Lớp 1:1 *Combination A
Lớp học 7
14:50 – 15:35 Lớp nhóm (Elementary)
Lớp học 8
15:45 – 16:30 Lớp nhóm (Elementary) Combination B
Lớp học 9
16:40 – 17:25 Lớp nhóm Active Listening
  18:00 – 18:50 Ăn tối
Lớp buổi tối 19:00 – 20:50
Daily English, Listening & Writing
Intensive Speaking, Presentation
Interview Skills


Nội dung các môn học

Lớp học buổi sáng CNN, BBC, TED, Movie clips, Sitcom, Music
Lớp 1:1 Power Speaking, Comprehensive Reading, Integrated Grammar, Vocabulary & Idiom
Lớp nhóm Creative Writing, Active Listening * Combination A: Conversation, Discussion, Debating, Speech, Expression & Vocabulary * Combination B: Native English, Pronunciation, Essay
Lớp buổi tối Daily English, Listening & Writing, Intensive Speaking, Presentation, Interview Skills