Là khóa học dành cho tất cả các đối tượng từ cơ bản đến nâng cao muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Khóa học bao gồm tất cả các kỹ năng Nge, Nói, Đọc, Viết, Ngữ Pháp, Từ vựng và Phát Âm. Sẽ có bài kiểm tra trình độ hàng tháng.

Chương trình học bao gồm: 4 lớp 1:1, 4 lớp nhóm và 2 lớp tự chọn buổi tối.

Chương trình giúp học viên biết cách diễn đạt, sử dụng từ vựng và thành ngữ trong giao tiếp hàng ngày với phương pháp Havruta.

Nội dung các môn học

Lớp học 1:1: Power Speaking, Comprehensive Reading, Integrated Grammar, Vocabulary & Idiom.

Lớp nhóm: Creative Writing, Active Listening.
– Combination A: Conversation, Discussion, Debating, Speech, Expression & Vocabulary.
– Combination B: Native English, Pronunciation, Essay.

Lớp buổi tối: Daily English, Listening & Writing, Intensive speaking, Presentation, Interview skills.