KHÓA HỌC ACADEMIC/ GENERAL IELTS

Academic/ General IELTS được thiết kế dành cho học sinh có mục đích học tập, làm việc tại nước ngoài

Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS và nắm bắt được các xu hướng thi IELTS.

Chương trình học: 1 Lớp học buổi sáng + 9 lớp học chính + 2 lớp học buổi tối.

Mục tiêu khóa học giúp học viên đạt được mức điểm mục tiêu đề ra với lịch học được thiết kế chặt chẽ và bài kiểm tra Mock test hằng tuần.

Ngày nhập học: Thứ Hai hằng tuần

Thời lượng khóa học: Ít nhất 1 tuần

Độ tuổi: từ 15 tuổi trở lên.

Thời gian mỗi lớp học: 45 phút/ tiết học

Lớp học: 1 Lớp học buổi sáng + 9 lớp học chính + 2 lớp học buổi tối( bắt buộc) = 12 lớp/ngày

* Khóa học dành cho sinnh viên có trình độ từ Level 4 trở lên

Thời khóa biểu

Thời gian Lớp học Môn học
6:30 – 8:30 Ăn sáng
Lớp học buổi sáng 7:00 – 7:50 Lớp nhóm Multimedia
Lớp học 1 8:30 – 9:15 Lớp 1:1 TS Speaking part 1
Lớp học 2 9:25 – 10:10 Lớp 1:1 IELTS Speaking part 2, 3
Lớp học 3 10:20 – 11:05 Lớp 1:1 IELTS Writing task 1
Lớp học 4 11:15 – 12:00 Lớp 1:1 IELTS Writing task 2
  12:00 – 13:00 Ăn trưa
Lớp học 5 13:00 – 13:45 Lớp nhóm IELTS Vocabulary
Lớp học 6 13:55 – 14:40 Lớp nhóm IELTS Grammar
Lớp học 7
14:50 – 15:35 Self-Study (Writing)
Lớp học 8
15:45 – 16:30 Lớp nhóm IELTS Listening
Lớp học 9
16:40 – 17:25 Lớp nhóm IELTS Reading
  18:00 – 18:50 Ăn tối
Lớp buổi tối 19:00 – 20:50 IELTS Excercise & Review