Là chương trình học dành cho bố mẹ, bao gồm 3 lớp 1:1 và 1 lớp nhóm. Các lớp học chỉ diễn ra trong một buổi sáng và chiều bố mẹ có thời gian đi chơi, ra ngoài hoặc đi shopping.

Mỗi gia đình có thể chọn ở ký túc xá của IMS hoặc ở căn hộ/ khách sạn bên ngoài. Ngoài ra còn có những chương trình liên kết quốc tế cho trẻ em muốn đi du học ở những nước khác.