KHÓA HỌC INTENSIVE/ SPARTA ESL

Giới thiệu chương trình học

– Với 12 lớp học/ ngày học viên sẽ có nhiều thời tập trung cải thiện các tất cả các kỹ năng một cách nhanh nhất.

– Làm bài kiểm tra trình độ 1 lần/ 2 tuần.

– Mục tiêu khóa học là tập trung cải thiện các kỹ năng tiếng Anh và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong một thời gian ngắn.

– Trong các lớp học nhóm, học viên sẽ cảm thấy hứng thú hơn trong việc học bằng việc trao đổi với các bạn cùng lớp với các chủ đề đa dạng.

Ngày nhập học: Thứ hai hằng tuần

Thời lượng khóa học: Ít nhất 1 tuần

Độ tuổi: Từ 15 tuổi trở lên

Thời gian mỗi lớp học: 45 phút/ tiết học

Lớp học: 1 lớp học buổi sáng + 9 lớp học chính (6 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm) + 2 lớp buổi tối (bắt buộc) = 12 lớp/ ngày

* Lớp nhóm (Giáo viên bản ngữ): dành cho học viên có trình độ từ Level 3 trở lên.

* Với mỗi trình độ học viên sẽ có giáo trình và nội dung riêng.

Thời khóa biểu

Thời gian Lớp học Môn học
6:30 – 8:30 Ăn sáng
Lớp học buổi sáng 7:00 – 7:50 Lớp nhóm Multimedia
Lớp học 1 8:30 – 9:15 Lớp 1:1 Power Speaking
Lớp học 2 9:25 – 10:10 Lớp 1:1 Comprehensive Reading
Lớp học 3 10:20 – 11:05 Lớp 1:1 Integrated Grammar
Lớp học 4 11:15 – 12:00 Lớp 1:1 Vocabulary & Idiom
12:00 – 13:00 Ăn trưa
Lớp học 5 13:00 – 13:45 Lớp 1:1 Creative Writing
Lớp học 6 13:55 – 14:40 Lớp 1:1 *Combination A
Lớp học 7
14:50 – 15:35 Lớp nhóm (Elementary)
Lớp học 8
15:45 – 16:30 Lớp nhóm (Elementary) Combination B
Lớp học 9
16:40 – 17:25 Lớp nhóm Active Listening
18:00 – 18:50 Ăn tối
Lớp buổi tối 19:00 – 20:50
Daily English, Listening & Writing
Intensive Speaking, Presentation
Interview Skills


Nội dung các môn học

Lớp học buổi sáng CNN, BBC, TED, Movie clips, Sitcom, Music
Lớp 1:1 Power Speaking, Comprehensive Reading, Integrated Grammar, Vocabulary & Idiom
Lớp nhóm Creative Writing, Active Listening * Combination A: Conversation, Discussion, Debating, Speech, Expression & Vocabulary * Combination B: Native English, Pronunciation, Essay
Lớp buổi tối Daily English, Listening & Writing, Intensive Speaking, Presentation, Interview Skills

 

* Thời khóa biểu có thể thay đổi.

* Học viên nên tham gia lớp tự học có trong thời khóa biểu (có giáo viên giám sát lớp tự học).

* Học viên bắt buộc thma gia lớp học buổi tối.