Khóa học TOEFL tại Fella được giảng dạy bởi một đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, học viên có 4 lớp TOEFL 1:1 tập trung hơn vào các điểm yếu kém của học viên. Ngoài ta khóa học có thêm 2 lớp nhóm: 1 lớp nhóm TOEFL và 1 lớp nhóm ESL.

Tại Fella, các kỳ thi thử được tổ chức thường xuyên cho học viên với các bài thi được cập nhật mới nhất để kiểm tra trình độ, từ đó giáo viên sẽ có những điều chỉnh phù hợp nhằm cải thiện những điểm yếu cho học viên trong suốt quá trình học để đạt được kết quả tốt nhất.

8 tuần: Total 72 -> 95

4 tuần Speaking Listening Reading Writing Total
Đầu 14 21 23 14 72
4 tuần sau 17 26 22 21 86
8 tuần sau 20 26 23 26 95


Trên 12 tuần: Total 42 -> 61

4 tuần Speaking Listening Reading Writing Total
Đầu 5 15 16 6 42
4 tuần sau 9 11 15 17 52
8 tuần sau 16 12 9 13 50
12 tuần sau 16 11 15 19 61


Chương trình học

Lớp Chương trình
Lớp 1:1 4 lớp: TOEFL R-S-L-W
Lớp 1:4 2 lớp: ESL LS và TOEFL RG
Lớp 1:8 1 lớp (pattern/native)
Lớp tự chọn Premium class/Library
2.5h tự học + kiểm tra 30′ mỗi ngày
G = R = đọc ngữ pháp, L = S = nghe nói, W = viết
Điểm: TOEFL 40 trở lên


Thời gian học

Sáng
8:00 – 8:50 1:1 TOEFL R
9:00 – 9:50 1:1 TOEFL S
10:00 – 10:50 1:4 ESL LS
11:00 – 11:50 Tự học
Chiều
13:00 – 13:50 1:1 TOEFL L
14:00 – 14:50 1:1 TOEFL W
15:00 – 15:50 1:8 Pattern/Native
16:00 – 16:50 1:4 TOEFL RG
17:00 – 17:50 Premium class/Library
Tối
19:00 – 21:30
Fella1: Không bắt buộc
Fella2: Tự học và kiểm tra
21:30 – 22:00