Khóa học tập trung giúp học viên làm quen với kỳ thi TOEIC và lập chiến lược để đạt số điểm mong muốn. Khóa học giảng dạy từ vựng, mẫu câu, mạch văn và các chiến lược làm bài khác. Khóa học rèn luyện tất cả các phần thi cho học viên, tăng tối đa thời gian luyện tập thông qua các lớp cá nhân, nhóm nhỏ và nhóm lớn.

Đặc điểm của khóa học

◻️ Có 3 khóa học:

– Pre-TOEIC (1L-2L)

– TOEIC Intensive: Basic (2L +- 3M+)/Intermediate (3H-up)

– TOEIC Guarantee: Basic (2L +- 3M+)/Intermediate (3H-up)

◻️ Rèn luyện thành thạo bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết

◻️ Ứng dụng kỹ năng tiếng Anh qua các bài tập thực tiễn

◻️ Học viên được hướng dẫn để làm quen với hình thức thi

◻️ Lớp học tăng cường vào thứ Sáu hàng tuần, kéo dài 40 phút

Thang điểm:

PRE-TOEIC Intensive Guarantee
Basic Intermediate Basic Intermediate
ESL placement Test 1L – 2L 2L + – 3M + 3H – Up 2L + – 3M + 3H – Up
TOEIC placement Test 25 – 249 250 – 499 500 – 800 250 – 499 500 – 800
Real TOEIC Test 25 – 249 250 – 499 500 – 800 250 – 499 500 – 800


Điều kiện đầu vào TOEIC đảm bảo

TOEIC Placement Level CPILS ESL Level Period of Stay (week) TOEIC Score Requirement Period of Stay (week) TOEIC Score Requirement Period of Stay (week) TOEIC Score Requirement
250 2L+ 12 350 16 375 20 400
300 2M-2H 12 450 16 475 20 500
400 3L-3M 12 550 16 575 20 600
500 3H 12 650 16 675 20 700
600 4L 12 700 16 725 20 750
700 4M 12 800 16 825 20 850
800 4H 12 900 16 925 20 950


Những lợi ích chính

– Tiến bộ nhanh trong môi trường học thuần tiếng Anh

– Nâng cao tự tin khi sử dụng tiếng Anh

– Nhiều bài tập về nhà để tạo thói quen tự học, tự rèn luyện

Đối tượng của khóa học

– Người muốn nâng cao tiếng Anh và đạt điểm TOEIC cao

– Người cần trang bị kỹ năng giao tiếp cao cấp để làm việc

– Sinh viên và những người muốn tiến bộ trong học tập và công việc

– Người muốn học tập tại các nước nói tiếng Anh hoặc có ý định nhập cư

Ngày khai giảng: thứ Hai đầu tiên mỗi tháng

Trình độ yêu cầu: tất cả các trình độ

Thời gian khóa học: từ 8 tuần

Số lượng học viên trong 1 lớp học: cao nhất là 4 học viên, thấp nhất là 2 học viên

Thời gian học 1 ngày: 10 tiếng 20 phút

🔸  KHÓA PRE-TOEIC (1L-2L)

Lớp học Quy mô Mô tả
Regular ESL – Personalized Instruction 1:1 Phương pháp toàn diện và có cấu trúc để sử dụng từ vựng, ngôn ngữ một cách chính xác cho đến thực hành các kỹ thuật thi
TOEIC – Vocabulary 1:1 Tập trung mở rộng vốn từ vựng cho học viên, các từ ngữ thường dùng trong nhiều chủ đề được trình bày và thảo luận trong lớp học này
TOEIC – Developing Listening 1:1 Giúp học viên phát triển các phương pháp nghe hữu ích như nghe lấy ý kiến, nghe chi tiết và nghe ý chính
TOEIC – Grammar 1:4 Học viên được tiếp xúc với các câu hỏi cùng các điểm ngữ pháp quan trọng thường có trong đề thi TOEIC và có mức độ khó tương đương với đề thi thật
TOEIC – Reading Part 7 1:4 Hướng đến kỹ năng đọc lưu loát và chính xác. Học viên thực hành đọc hiểu thông qua đoán nghĩa bằng ngữ cảnh và suy luận
TOEIC – Listening Parts 1-2 Group Tăng cường khả năng nghe và hiểu tiếng Anh, ôn tập từ vựng, những mẫu câu hỏi thường gặp
TOEIC – Listening Parts 3-4 Group Tăng cường khả năng nhận biết từ khóa trong các đoạn trò chuyện và hội thoại ngắn
TOEIC – Reading Parts 5-6 Group Rèn luyện kỹ năng đọc, ổn tập ngữ pháp và cấu trúc câu thông qua bài tập sửa lỗi và hoàn thành câu
Regular ESL – Group Listening Group Nâng cao kỹ năng nghe bằng các đoạn hội thoại Tiếng Anh thực tế
TOEIC Course Group Nâng cao các kỹ năng nghe và đọc thông qua việc ôn tập tập trung từ vựng, cấu trúc câu và đoán nghĩa bằng ngữ cảnh
Self- Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và theo dõi bởi một giáo viên chuyên môn
Self- Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và theo dõi bởi một giáo viên chuyên môn.


🔸  KHÓA TOEIC INTENSIVE/ GUARANTEE (Basic 2L+ – 3M+/ Intermediate 3H-up)

Lớp học Quy mô Mô tả
Regular ESL – Personalized Instruction 1:1 Phương pháp giảng dạy cá nhân tập trung vào việc khắc phục điểm yếu và nâng cao điểm mạnh của học viên trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết
TOEIC – Vocabulary 1:1 Tập trung mở rộng vốn từ vựng cho học viên, các từ ngữ thường dùng trong nhiều chủ đề được trình bày và thảo luận trong lớp học này
TOEIC – Developing Listening 1:1 Giúp học viên phát triển các phương pháp nghe hữu ích như nghe lấy ý kiến, nghe chi tiết và nghe ý chính
TOEIC – Grammar 1:4 Học viên được tiếp xúc với các câu hỏi cùng các điểm ngữ pháp quan trọng thường có trong đề thi TOEIC và có mức độ khó tương đương với đề thi thật
TOEIC – Reading Part 7 1:4 Hướng đến kỹ năng đọc lưu loát và chính xác. Học viên thực hành đọc hiểu thông qua đoán nghĩa bằng ngữ cảnh và suy luận
TOEIC – Listening Parts 1-2 Group Tăng cường khả năng nghe và hiểu Tiếng Anh, ôn tập từ vựng, những mẫu câu hỏi thường gặp
TOEIC – Listening Parts 3-4 Group Tăng cường khả năng nhận biết từ khóa trong các đoạn trò chuyện và hội thoại ngắn
TOEIC – Listening Parts 5-6 Group Rèn luyện kỹ năng đọc, ổn tập ngữ pháp và cấu trúc câu thông qua bài tập sửa lỗi và hoàn thành câu
Regular ESL – Group Listening Group Nâng cao kỹ năng nghe bằng các đoạn hội thoại Tiếng Anh thực tế
TOEIC Course Group Nâng cao các kỹ năng nghe và đọc thông qua việc ôn tập tập trung từ vựng, cấu trúc câu và đoán nghĩa bằng ngữ cảnh
Self- Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và theo dõi bởi một giáo viên chuyên môn
Self- Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và theo dõi bởi một giáo viên chuyên môn


Yêu cầu khi học TOEIC đảm bảo

1) Tham dự 100% các lớp học (bao gồm các kỳ thi thử TOEIC và bài kiểm tra ESL). Các trường hợp được vắng mặt hợp lệ: Người thân trong gia đình mất đột ngột, ốm đau có giấy chứng nhận từ bác sĩ hay bệnh viện hoặc các vấn đề liên quan đến gia hạn visa hợp lệ. Trong trường hợp bị nhận hơn 5 điểm phạt ngoài trừ điểm phạt liên quan đến học thuật, việc đảm bảo sẽ không còn hiệu lực.

2) Hoàn thành 100% bài tập về nhà. Nếu học viên không hoàn thành bài tập về nhà trước khi đến lớp, việc đảm bảo sẽ không còn hiệu lực.

3) Học viên phải giữ điểm bài kiểm tra TOEIC chính thức không được thấp hơn điểm của mình ở lần trước. Nếu không, cam kết sẽ không còn hiệu lực.

4) Chúng tôi chỉ cam kết với điểm tổng quát của học viên, không cam kết với điểm từng môn thi.

5) Chấp hành đúng tất cả quy định và điều kiện của khóa đảm bảo.